Ta gmina w powiecie lublinieckim nie podniosła podatku od budynków mieszkalnych na 2023 rok. Ważne głosowania w dobie wysokiej inflacji

Ta gmina w powiecie lublinieckim nie podniosła podatku od budynków mieszkalnych na 2023 rok. Ważne głosowania w dobie wysokiej inflacji

W najbliższym czasie radni zasiadający w ośmiu gminach powiatu lublinieckiego będą koncentrować się na ustalaniu nowych, przyszłorocznych stawek podatkowych.

W dobie wysokiej inflacji [według GUS, w październiku wzrost do 17,9 procent] to ważny sygnał dla mieszkańców i przedsiębiorców, na których spoczywa również obowiązek uiszczania opłat m.ni. za wywóz odpadów, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, energię czy ogrzewanie.

Kwestia wzrostu stawek podatkowych zawsze wzbudza mieszane uczucia wśród mieszkańców. Należy jednak podkreślić, że decyzje podejmowane przez samorządowców opierają się nie tylko na bieżących analizach i prognozach budżetowych ale również o tzw. górne stawki podatków i opłat lokalnych, które co roku obwieszcza Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. wyniósł 111,8 – co oznacza wzrost cen w stosunku do I półrocza 2021 r. o 11,8 procent. Tym samym (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) o tyle będą mogły wzrosnąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023! [za: prawo.pl]

Czy zatem mieszkańcy powiatu lublinieckiego oraz wielu innych rejonów muszą przygotować na drastyczną podwyżkę? Jak się okazuje – niekoniecznie.

26 października Rada Miejska w Woźnikach przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Co ciekawe, podatek od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej utrzymano na dotychczasowym poziomie 0,79 złotych! Jak podkreślił Burmistrz Woźnik, Michał Aloszko w korespondencji z Lublinieckim.pl, samorząd “nie chciał obciążać mieszkańców” ustalając przyszłoroczne stawki.

W przypadku “budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni użytkowej”, stawka na terenie Gminy Woźniki wyniosła już 24,41 złotych. Dotychczas było to 21,84 złotych.

Decyzję w sprawie stawek podatkowych na 2023 rok podjęto również w Gminie Herby. W myśl uchwały z dnia 28 października, stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych wyniesie 0,67 złotych. To wzrost w stosunku do kwoty 0,60 zł obowiązującej w 2022 roku. Jeśli chodzi o budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, od 1 stycznia stawka sięgnie 23,50 zł (dotychczas 21,50 zł).

W dotychczasowych głosowaniach Rada Gminy Ciasna nie określiła jeszcze stawek podatkowych na 2023 rok ale 27 października przyjęła “uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi“. Stawka za odbiór odpadów segregowanych wyniesie 28 złotych od osoby, natomiast w zakresie odpadów niesegregowanych będzie to aż 87 złotych. W tym roku stawki wynosiły odpowiednio: 25 i 75 złotych.

.

Pozostałe stawki, planowane lub zatwierdzone uchwały w gminach powiatu lublinieckiego [kliknij w nazwę]

Boronów

Ciasna

Herby

Kochanowice

Koszęcin

Lubliniec

Pawonków

Woźniki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.