Tajemnice stroju ludowego związanego etnograficznie ze współczesną ziemią częstochowską [pisze Ewa Kruszyna]

Tajemnice stroju ludowego związanego etnograficznie ze współczesną ziemią częstochowską [pisze Ewa Kruszyna]

Dawne podziały administracyjne wiązały Częstochowę z różnymi większymi jednostkami. Abstrahując od licznych podziałów administracyjnych, które nie były dla Częstochowy bez znaczenia, wyodrębnienie regionu częstochowskiego nastręcza wiele trudności.

Interesujący nas obszar leży na styku wielkich historycznych regionów: Małopolski, Wielkopolski i Śląska. Jest to więc teren etnograficznie mało spójny i niejednolity, co sprawia, że kultura ludowa wykazuje wiele cech wspólnych z sąsiednimi regionami.

Projekt zrealizowany w ramach programu stypendialnego Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Materiały edukacyjne dla grup przedszkolnych, szkolnych, gromad zuchowych oraz organizacji pozarządowych. Autor opracowania: Ewa Kruszyna Opieka merytoryczna: Małgorzata Majer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.