Tunel na ulicy Częstochowskiej. Ważne porozumienie przedstawicieli władz Lublińca i PKP PLK S.A.

Tunel na ulicy Częstochowskiej. Ważne porozumienie przedstawicieli władz Lublińca i PKP PLK S.A.

Burmistrz Miasta Lublińca podpisał Porozumienie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentacji przybliżającej obie instytucje do budowy tunelu na ul. Częstochowskiej.

Zgodnie z założeniami, w przyszłości ma być to bezkolizyjna forma pokonywania obecnego przejazdu drogowo – kolejowego w tej części miasta.

Według informacji podanych na oficjalnej stronie Miasta, opracowanie dokumentacji jest pierwszym krokiem do pozyskania środków zewnętrznych, m.in. z Krajowego Programu Kolejowego, w tym z funduszy Unii Europejskiej w celu realizacji wiaduktu kolejowego – tunelu, który zastąpi przejazd w poziomie szyn w ciągu ul. Częstochowskiej.

Opracowanie dokumentacji stanowić ma zielone światło dla postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym (projekt budowlany) oraz przygotowania na ich podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. “Budowa dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo – drogowego w zamian za likwidację jednopoziomowego skrzyżowania linii kolejowych nr 61 i nr 143 w ciągu ul. Częstochowskiej na terenie miasta Lubliniec wraz z budową przejścia podziemnego w śladzie obecnego przejazdu kolejowo – drogowego” – czytamy na łamach witryny.

Jak informuje magistrat: Zamawiającym w zakresie wymienionego opracowania będzie Gmina Lubliniec. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami opracowanie dokumentacji technicznej zostanie sfinansowane z budżetu Miasta Lublińca. 

Finansowanie inwestycji może pojawić się w 2024 roku, a wówczas w pierwszej kolejności otrzymają dofinansowanie te projekty, które będą w pełni gotowe do realizacji, tzn. będą posiadały pozwolenie na budowę. Z tego też powodu za zgodą Rady Miejskiej podjęliśmy się zadania opracowania dokumentacji projektowej, obejmującej budowę przedmiotowego dwupoziomowego skrzyżowania kolejowo-drogowego, co powinno w kilku najbliższych latach rozwiązać największy problem komunikacyjny w Lublińcu – informują władze Miasta.

Przypomnijmy, że na konieczność budowy tunelu już w czerwcu 2019 roku wskazywał Radny Rady Powiatu w Lublińcu, Jerzy Orszulak, który przy współpracy z architektem Adamem Bielą prezentował nawet graficzną koncepcję obiektu.

Więcej: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.