Wilk zastrzelony w trakcie polowania w okolicach Koszęcina. Litewski myśliwy z zarzutami. Powracamy do sprawy z 2021 roku

Wilk zastrzelony w trakcie polowania w okolicach Koszęcina. Litewski myśliwy z zarzutami. Powracamy do sprawy z 2021 roku

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu skierowała do Sądu Rejonowego w Lublińcu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu obywatelowi Litwy, dotyczący zabicia wilka w trakcie polowania w Nadleśnictwie Koszęcin.

W toku postępowania ustalono, że 30 listopada 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Koszęcin odbywało się polowanie zbiorowe, w którym brało udział 30 myśliwych z Litwy. W trakcie polowania jeden z myśliwych, który znajdował się na 2-metrowej ambonie, oddał dwa strzały z odległości około 80 metrów w kierunku zwierzęcia. Po udaniu się na miejsce naganiacz stwierdził, że zastrzelonym zwierzęciem jest wilk. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że myśliwy był trzeźwy.

Na podstawie uzyskanej opinii biegłego sądowego z zakresu leśnictwa i łowiectwa stwierdzono, że polowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki łowieckiej i przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania.

W szczególności biegły podkreślił, że na odprawie przed polowaniem leśniczy poinformował uczestników, iż na obszarze polowania występuje wilk, który pozostaje pod ochroną gatunkową.

Informacje te zostały przekazane myśliwym za pośrednictwem tłumacza. Jednocześnie biegły uznał, że oskarżony oddając strzał do wilka naruszył w sposób rażący zasady sztuki łowieckiej. Według biegłego wilk i lis różnią się zasadniczo wyglądem, wielkością, sposobem poruszania i zachowaniem. W związku z tym nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, aby można je rozróżnić – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prok. Tomasz Ozimek.

W postępowaniu obywatelowi Litwy przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt i art.52 pkt.6 ustawy Prawo łowieckie (zabicie zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy). Przesłuchany w charakterze podejrzanego myśliwy przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że oddając strzał do wilka był przekonany, iż strzela do lisa.

Oskarżony, który z zawodu jest weterynarzem, nie był w przeszłości karany.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Źródło: gov.pl/web/po-czestochowa

Zdjęcie: Stowarzyszenie dla Natury “Wilk” [Facebook]

Poprzednie teksty:

Wilk zastrzelony w trakcie polowania w okolicach Koszęcina. Aktywiści reagują. Policja przeprowadziła czynności procesowe

Nowe informacje w sprawie zastrzelenia wilka w okolicach Koszęcina. W polowaniu brało udział 30 Litwinów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.