Burmistrz Edward Maniura powołał Lubliniecką Radę Miłośników Przyrody. Znamy nazwiska członków

Burmistrz Edward Maniura powołał Lubliniecką Radę Miłośników Przyrody. Znamy nazwiska członków

Nowy organ opiniodawczo – doradczy powołany został zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Miłośników Przyrody oraz ustalenia regulaminu jej działania [treść zarządzenia poniżej]

Członkowie będą doradzać Burmistrzowi w sprawach dotyczących kierunków rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych, lasu komunalnego oraz zadrzewień w Lublińcu, a także w ramach podejmowanych działań na rzecz przyrody oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu miasta.

Rada będzie obradować przynajmniej raz na kwartał, a jej kadencja potrwa 5 lat – nie dłużej jednak niż do końca kadencji Burmistrza.

Członkami Rady zostali:

  • Anczyk Iwona
  • Bednarek Małgorzata
  • Bryła Sławomir – przewodniczący
  • Honisz Mariola
  • Kowalczyk Stanisław
  • Król Adrian
  • Lis Justyna
  • Wójcicki Lubomir

Czytaj również:

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej w powiecie lublinieckim? Aktywiści łączą siły z samorządowcami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.