Jest przełom w sprawie dalszej przyszłości zabytkowego pałacu w Ciasnej! Rada Powiatu przyjęła uchwałę

Jest przełom w sprawie dalszej przyszłości zabytkowego pałacu w Ciasnej! Rada Powiatu przyjęła uchwałę

Podczas środowej Sesji, Rada Powiatu w Lublińcu przyjęła projekt uchwały w sprawie “wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa”.

Mowa o Zespole Pałacowo – Parkowym położonym w centrum miejscowości. 

W związku z negatywnymi wynikami przetargów w zakresie sprzedaży nieruchomości, prowadzonych w latach 2013 – 2021, a także w związku z koniecznością ponoszenia na jej rzecz nakładów związanych z bieżącym administrowaniem jak podatki, ubezpieczenie czy bieżącą konserwacja lub koszty związane z pielęgnacją czy wycinką drzew, stwierdzono za zasadne zbycie obiektu – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Wartość rynkową nieruchomości, określoną w operacie szacunkowym z dnia 19 maja tego roku w wysokości 2 480 541,00 zł, obniżono do kwoty 1 miliona. Dopuszczono przy tym możliwość zapłaty tej ceny w dwóch ratach.

Ważnym zapisem ujętym w projekcie uchwały jest klauzula, wedle której pałac nie zostanie zbyty przez Gminę Ciasna w okresie 10 lat od dnia nabycia obiektu pod rygorem obowiązku zwrotu ustalonej kwoty przez gminę Ciasna na rzecz powiatu lublinieckiego.

Na kilka dni przed głosowaniem radnych Rady Powiatu, gmina Ciasna przedstawiła wstępne plany związane z zakupem i późniejszym przeznaczeniem nieruchomości – Jesteśmy w stanie przejąć ten pałac i zagospodarować. Kiedy uda nam się to zrobić, chcemy go rozbudować, by służył jako placówka oświatowa w Ciasnej – zapowiedział Zdzisław Kulej, wójt gminy na łamach portalu “Lubliniec nasze miasto”.

Bogata historia Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ciasnej sięga początku XX wieku. Ciasna znalazła się wówczas w rękach rodziny von Klitzingów, którzy wznieśli tutaj monumentalną budowlę. W latach trzydziestych XX wieku obiekt został upaństwowiony przez władze nazistowskie, a po wybuchu II wojny został przekształcony na szpital polowy. Po wojnie mieściło się tutaj Państwowe Gospodarstwo Rybackie. Rok 1953 przyniósł przekształcenie pałacu w Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych. W 1982 utworzono tutaj Dom Dziecka, przeniesiony w 2012 roku do Lublińca. Od tamtej pory Pałac von Klitzingów stoi pusty.

Jednocześnie gmina Ciasna przygotowuje się do przetargu na przygotowanie modernizacji i odbudowy zamku w Sierakowie Śląskim, wzniesionego w 1905 roku również przez rodzinę von Klitzing – zakupionego kilka lat temu z rąk prywatnych. “Na razie zatrudniona została firma do wykonania wyliczeń i przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpisania przetargu na dokumentację odbudowy pałacu” – informuje “Lubliniec nasze miasto”. Dotychczas, w marcu 2018, w Sierakowie Śląskim przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu.

Reanimacja parku w Sierakowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.