Mówili o “nieludzkich warunkach pracy”. Teraz mogą liczyć na poprawę. Termomodernizacja “Domu Kombatanta” stała się faktem! [LUBLINIEC]

Mówili o “nieludzkich warunkach pracy”. Teraz mogą liczyć na poprawę. Termomodernizacja “Domu Kombatanta” stała się faktem! [LUBLINIEC]

Niemal 6 milionów złotych kosztować będzie termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” przy ulicy Cyrana w Lublińcu. 

Placówka od dawna wymagała gruntownego remontu, a zwłaszcza ocieplenia – na co wielokrotnie w ostatnim czasie wskazywali pracownicy DPS’u, reprezentowani przez tutejszy NSZZ “Solidarność”. 

Przypomnijmy. 24 listopada ubiegłego roku członkowie Solidarności protestowali przed gmachem Starostwa Powiatowego oraz uczestniczyli w Sesji Rady Powiatu. Postulowali o podniesienie płacy zasadniczej o tysiąc złotych, zmiany w systemie finansowania DPS’ów, zniwelowanie przeciążeń wynikających z redukcji etatów (w 2022 roku ubyło 21 pracowników) oraz właśnie w sprawie warunków panujących w budynku. Przekonywali, że w okresie jesienno – zimowym w panowały tutaj temperatury oscylujące w granicach 15-17 stopni.

Podczas listopadowej Sesji władze podkreślały, że w 2022 roku powiat otrzymał na realizację termomodernizacji dofinansowanie z programu Polski Ład lecz przetarg unieważniono ponieważ najniższa oferta przewyższyła kwotę zabezpieczoną przez Starostwo. Zapowiedziano jednocześnie dalsze starania w tej sprawie.

Kolejne postępowanie przetargowe, rozstrzygnięte 27 kwietnia 2023, wzmocniono pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (niemal 2 mln złotych), po przegłosowaniu stosownej uchwały przez Radę Powiatu w dniu 26 kwietnia. Tym razem udało się wyłonić wykonawcę.

Maksymalny termin zakończenia prac to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Koszt termomodernizacji sięgnie 5 983 701,29 złotych.

Najważniejsze prace polegać będą na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz dachu na części budynku, a także na wymianie istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej i PCV na nową.

Szczegółowy projekt termomodernizacji obejmuje:

 • rozbiórkę okładziny z płytek cegłopodobnych na cokołach patii,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS z wełny mineralnej grubości 14 cm,
 • ocieplenie cokołów metodą ETICS, styropianem XPS gr. 14cm,
 • zmniejszenie okien na łącznikach poprzez zamurowanie części otworu okiennego po ok. 53 cm z każdej strony, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych łączników,
 • demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych, poza nowymi oknami oddymiającymi w segmencie I,
 • montaż nowej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • rozbiórka trejaży na w patio wschodnim segmentu III, odtworzenie zagospodarowania patio po zakończeniu robót,
 • demontaż krat stalowych, odmalowanie, ponowny montaż uwzględniający warstwę ocieplenia,
 • przełożenie rolet zewnętrznych (4szt.),
 • przełożenie kratki wentylacyjnej w patio wschodnim segmentu III,
 • przełożenie kratki wentylacyjnej na ścianie północnej segmentu III,
 • montaż kratek wentylacyjnych na elewacjach północnych segmentu I i II,
 • ocieplenie płyt balkonowych od doły wełną mineralną grubości 5cm,
 • ocieplenie bocznych ścian logii wełną mineralną grubości 2 cm, ocieplenie gzymsów patii wełną mineralną grubości 5 cm,
 • ocieplenie istniejących daszków monolitycznych nad wejściami wełną mineralną grubości 2 cm, wykonanie nowego pokrycia papowego i połączenia za ścianą,
 • wykonanie daszków nad wejściami na elewacjach północnych segmentu I i II (4 szt.),
 • demontaż i odnowienie drabin zewnętrznych, montaż na wspornikach wydłużonych o grubość ocieplenia ścian (4 szt.),
 • odnowienie poręczy i barierek ochronnych,
 • demontaż lamp, anten i innych elementów zewnętrznych, ponowny montaż z uwzględnieniem wykonanej warstwy ocieplenia,
 • przedłużenie rur istniejących ujęć wody o grubość ocieplenia,
 • ocieplenie dachu segmentu III wełną mineralną grubości 14 cm,
 • wykonanie nowego pokrycia z papy na łącznikach wraz z wywinięciem na ścianki attykowe (ok. 208 m2 ),
 • otynkowanie istniejących murowanych kominów wentylacyjnych na segmencie III,
 • wykonanie pokrycia papowego czap istniejących murowanych kominów wentylacyjnych na segmencie III,
 • montaż wpustów odwadniających Ø150 na dachu (6szt.),
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien, koszy rynnowych i rur spustowych,
 • inne roboty dodatkowe.

Czytaj również:

Lubliniec: “Nieludzkie warunki pracy” za najniższą krajową. Pracownicy DPS Dom Kombatanta przyszli po swoje!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.