Nowy basen nie tylko w Lublińcu? Kolejne ścieżki rowerowe? Znamy plany naszych gmin na lata 2022 – 2030

Nowy basen nie tylko w Lublińcu? Kolejne ścieżki rowerowe? Znamy plany naszych gmin na lata 2022 – 2030

Radni Rady Powiatu oraz wszystkich gmin położonych w powiecie lublinieckim przegłosowują uchwały w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030” oraz przyjęcia “Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030”. 

Obszerna i jednolita dokumentacja to efekt wcześniejszego porozumienia zawartego pomiędzy wszystkimi samorządami funkcjonującymi na Ziemi Lublinieckiej.

Jej sporządzeniem zajęła się firma zewnętrzna, wyłoniona w lutym 2021 roku w procedurze Zapytania Ofertowego. Postępowanie przeprowadził Urząd Miejski w Lublińcu – organ koordynujący proces opracowania Strategii. Koszt przygotowania obu dokumentacji sięgnął ponad 72 tys. złotych.

Misją Strategii Rozwoju Turystyki jest: “Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz zwiększenie korzyści związanych z ruchem turystycznym dla wszystkich podmiotów rynku turystycznego, przy uwzględnieniu interesów mieszkańców i ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” – czytamy we wstępie opracowania.

Z kolei drugi z dokumentów, dotyczący rozwoju dróg rowerowych na lata 2022 – 2030, stanowi: “Ważny instrument kształtowania lokalnej polityki w zakresie budowy dróg rowerowych i rozwoju ruchu rowerowego codziennego i turystycznego, będącego elementem transportu zrównoważonego na wskazanym terenie” – podkreślają autorzy.

W obu opracowaniach wzięto pod uwagę m.in. głos mieszkańców – wyrażony w badaniach ankietowych, kwestie prawne, rozwiązania promocyjne czy możliwości w zakresie pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych. Bardzo ważnym elementem zapisów jest monitorowanie i raportowanie wykonalności zadań zaplanowanych przez poszczególne gminy i powiat.

Najbardziej interesującą nas kwestią są inwestycje zaplanowane przez samorządowców i zestawione w obu Strategiach. Napotykamy tutaj na bardzo ciekawe projekty, o których często również wspominają sami mieszkańcy zabierający głos w przestrzeni publicznej. Wszystkie zamierzenia wyznaczone na lata 2022 – 2030 publikujemy poniżej, wraz z prognozowanymi kosztami przedsięwzięć. Zachęcamy również do całościowej analizy Strategii.

Turystyka, pełna dokumentacja: TUTAJ [pdf]

Drogi rowerowe, pełna dokumentacja: TUTAJ [pdf]

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców: TUTAJ [pdf]


Strategia Rozwoju Turystyki 2022 – 2030, zadania zaplanowane do realizacji:

Program Rozwoju Dróg Rowerowych 2022 – 2030, zadania zaplanowane do realizacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.