Nowy maszt i odnowiony napis na Placu im. Pawła Golasia w Lublińcu. Powraca temat przeniesienia zabytkowego bunkru

Nowy maszt i odnowiony napis na Placu im. Pawła Golasia w Lublińcu. Powraca temat przeniesienia zabytkowego bunkru

Na terenie Placu im. Pawła Golasia, zlokalizowanym w sąsiedztwie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, zainstalowano nowy maszt. Odnowiono również napis znajdujący się na północnej ścianie pomnika ku czci poległych żołnierzy Wojska Polskiego, Powstańców Śląskich oraz Harcerzy.

To część projektów związanych z zaplanowanym przez władze Lublińca zagospodarowaniem Placu. Kolejnym etapem ma być umieszczenie posągu orła w górnej części pomnika – ma stanowić to nawiązanie do przedwojennej koncepcji monumentu [zdjęcie poniżej]

Temat numer jeden: przeniesienie bunkru

Na pierwszy plan wysuwa się jednak inicjatywa przeniesienia na Plac im. Pawła Golasia bunkru z czasów II Wojny Światowej, porzuconego przez komunistów przy bocznicy kolejowej w pobliżu zakładu Lentex. W tej sprawie, od wielu lat dużą aktywność wykazywały lokalne organizacje, pasjonaci historii i część samorządowców różnych kadencji.

Sprawą bunkru zainteresowało się Miasto. W listopadzie 2021 unieważniono zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Placu, gdzie obok umieszczenia, odrestaurowania i podświetlenia bunkru, planowano także budowę alejek: “Cena najkorzystniejszej oferty 39.360,00 zł brutto, przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, tj. 15.000,00 złotych” – czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Kolejną próbę podjęto w lutym tego roku. Tym razem jednak w BiP opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych łączących transport bunkru, jego renowację i zabezpieczenie wraz z wykonaniem podbudowy oraz uporządkowaniem terenu. Termin składania ofert upłynął 21 lutego. Obecnie w Biuletynie nie ma informacji o rozstrzygnięciu tego postępowania.

Trudno powiedzieć czy całą koncepcję zagospodarowania Placu im. Pawła Golasia w Lublińcu uda się wykonać w tym czy następnym roku – podkreślił Józef Korpak, Sekretarz Miasta.

Lubliniecki magistrat szuka jednak innych sposobów na realizację zadania, zwłaszcza pod kątem przeniesienia bunkru – Burmistrz Edward Maniura wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem w sprawie przetransportowania obiektu z bocznicy kolejowej na teren Placu. Wystąpiliśmy także do PKP PLK z wnioskiem o przewóz bunkru na bocznicę. Po wstępnych ustaleniach PKP PLK byłaby gotowa do współpracy w zakresie tej części operacji, natomiast nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa – powiedział Józef Korpak.

Pierwszy pomnik na Placu Golasia wzniesiony został w 1923 roku i poświęcony był żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, którzy zginęli w walkach w latach 1918-1920. We wrześniu 1939r., kiedy do Lublińca wkroczyli Niemcy, pomnik ten został zniszczony. Po II wojnie światowej wzniesiono tutaj istniejący pomnik, a jego odsłonięcia dokonano 11 września 1960 roku. W następnych latach na ścianach monumentu odsłaniano tablice upamiętniające Bohaterów.

W istocie pomnik zlokalizowany na Placu Golasia nie posiada skonkretyzowanej nazwy, co obok prób zrewitalizowania terenu Placu im. Pawła Golasia, powinno skłonić władze, zainteresowane środowiska oraz mieszkańców do głębszej dyskusji.

Więcej o historii pomnika przeczytacie na stronie Hufca ZHP Lubliniec: TUTAJ

Nie tylko Plac im. Pawła Golasia

Miasto planuje także kontynuację renowacji kwater na terenie Cmentarza Wojskowego, podjętą po tym jak latem 2020 roku przedstawiciele Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, tutejszej Parafii Wojskowej, Stowarzyszenia “Rodzina Wojskowa” 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty oraz Stowarzyszenia Lubliniecki.pl wystąpili do władz z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie. IPN wyraził chęć sfinansowania remontu 14 grobów żołnierzy poległych 1 września 1939 roku, co udało się zrealizować w listopadzie [więcej: TUTAJ]

W związku z zamiarem prowadzenia dalszej renowacji, złożono wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dotychczas nie uzyskano odpowiedzi.

Zdjęcie: lubliniec.zhp.pl/historia

  1. co za bzdurny tekst o komunistach porzucających bunkier, wszystko musi być nasiąknięte ideologią wtedy jest “ważne i na czasie” Schron bojowy przenieśli katoliccy pracownicy budowlani budujący bazę energetyczną PKP i tory dojazdowe i odstawcze. było to pod koniec lat 60, jak wybudowano bocznicę do Energoserwisu, przewożono schron bojowy na platformie kolejowej i w tym miejscu go zrzucono bo prawdopodobnie stwarzał zagrożenie spadnięciem z platformy, prawdopodobnie docelowo miał stać za Energoserwisem

    Odpowiedz
  2. Co za bzdurny tekst o komunistach porzucających bunkier, schron bojowy przenieśli katoliccy budowlańcy, budujący bazę energetyczną PKP i tory dojazdowe i odstawcze. Schron bojowy stał na placu budowy projektowanych torów. Przewieziono go pod koniec lat 60, gdy powstała bocznica kolejowa do Energoserwisu. Prawdopodobnie miał stać za Energoserwisem ale podczas transportu stwarzał zagrożenie i go zrzucono w tym miejscu gdzie obecnie leży.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.