“Raport o stanie Miasta Lubliniec za 2022 rok”. Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie podczas Sesji Rady Miejskiej [25.05.]

“Raport o stanie Miasta Lubliniec za 2022 rok”. Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie podczas Sesji Rady Miejskiej [25.05.]

W trakcie najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Lublińcu, zaplanowanej na dzień 25 maja o godzinie 9:00 w “Lubitece”, Burmistrz Miasta Lublińca przedstawi coroczny “Raport o stanie Miasta Lubliniec za 2022 rok”.

Zgodnie z Art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym, raport obejmuje podsumowanie działalności wójta / burmistrza / prezydenta miasta w roku poprzednim: “w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”.

Rada Miejska zapozna się z otrzymanym raportem oraz podejmie uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca absolutorium – jest to akt uznający, na podstawie sporządzonego sprawozdania, prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego.

Jak informuje lubliniecki magistrat “Nad Raportem o Stanie Miasta Lubliniec za 2022 rok zostanie przeprowadzona debata, w której, oprócz radnych, będą mogli wziąć udział mieszkańcy naszego miasta”.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani udziałem w debacie powinni dokonać pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu, popartego podpisami co najmniej 50 osób (mieszkańców), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. najpóźniej do dnia 24.05.2023 r. Takie warunki udziału reguluje wspomniana Ustawa w Art. 28aa, ust. 7.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady, nr tel. 34 3530100 wew.108.,

email: biuro@rada.lubliniec.pl / biuro2@rada.lubliniec.pl

Na podstawie: lubliniec.eu

Czytaj również:

Czarno na białym. Samorządy powiatu lublinieckiego publikują “Raporty o stanie gminy za 2021 rok”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.