W gminie Woźniki nie będzie wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ale…

W gminie Woźniki nie będzie wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ale…

Gmina Woźniki w wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przeprowadzonego wspólnie z gminami: Kochanowice, Pawonków, Kalety, podpisała już umowę na świadczenie tych usług od 1 stycznia 2022 w okresie dwóch lat.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego: “Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż oferty znacznie przekraczały kwoty, jakie zamawiający zamierzali przeznaczyć na sfinansowanie usługi. Spowodowałoby to konieczność znacznego podwyższenia stawki, którą płacą mieszkańcy za odbiór odpadów”.

Przeprowadzenie drugiego postępowania przetargowego pozwoliło na uzyskanie lepszej oferty. Ceny przedstawione przez oferenta spełniły nasze oczekiwania, co pozwoliło utrzymać dotychczasową stawkę opłaty za odbiór śmieci – zaznacza Burmistrz Woźnik Michał AloszkoWobec tego nie planujemy podwyżki opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy – dodaje.

Czy uda się utrzymać stawki do końca obowiązującej umowy?

– Zgodnie z prawem zamówień publicznych, w każdej umowie musi widnieć zapis informujący o tym, że jeśli umowa zawierana jest na okres dłuższy niż rok, usługodawca ma prawo wystąpić o podwyższenie wynagrodzenia, o ile udowodni, że jego koszty działalności wzrosły, np. w zakresie minimalnego wynagrodzenia czy ZUS – podkreśla Xymena Sudakowska, kierownik Referatu Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

W rozmowie z Lublinieckim.pl dodaje, że zgodnie z założeniem w gminie Woźniki stawki – utrzymane na dotychczasowym poziomie – nie ulegną zmianie w przeciągu najbliższego roku.

Ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku w gminie Woźniki:

  • stawka za odpady zbierane selektywnie wynosi 26,50 zł od osoby na miesiąc;
  • w przypadku posiadania kompostownika stawka wynosi 26,00 zł od osoby na miesiąc;
  • przypadku nieprzestrzegania zasad selektywnej zbiórki tzw. “stawka karna” wynosi 53,00 zł od osoby na miesiąc.

Czytaj również:

Od 1 lutego nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pawonków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.